ชุดปฎิบัติธรรม

ใส่ชุดขาวบวชชีพราหมณ์ ทำที่บ้านก็ได้บุญ

การใส่ชุดขาวบวชชีพราหมณ์ไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น อยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้เช่นกัน และก็ได้บุญเหมือนการปฏิบัติธรรมที่วัดด้วย

สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ ท่านสามารถสวมใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ เพราะบ้านก็เป็นสถานที่เงียบสงบเหมือนกัน และการถือศีลปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้บุญด้วย

 คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งคนที่นับถือศาสนาพุทธก็มักจะชอบเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม หรือแม้แต่ไปนั่งปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจสงบ แต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปวัด การจะทำจิตใจให้สงบ หรือต้องการนั่งสมาธิก็สามารถทำที่บ้านได้เช่นกัน โดยการเตรียมตัวบวชชีพราหมณ์ที่บ้านนั้นก่อนอื่นให้ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดขาวเสียก่อน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้จิตใจสงบ และเป็นการฝึกให้เรามีสติ มีความรอบคอบ ระมัดระวังภัยอันตรายต่างๆ และควรปฏิบัติตัวให้เหมือนกับการปฏิบัติธรรมที่วัดจริงๆ เพราะบางคนทำที่บ้านก็ไม่เคร่งเหมือนกับการปฏิบัติธรรมที่วัดสักเท่าไหร่ ซึ่งการที่เรามีความเคร่งครัดนี้เป็นการแสดงถึงความแน่วแน่ มั่นคงทางภาวะจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี

จากนั้นเตรียมพาน ดอกไม้ เครื่องสักการะต่างๆ ได้แก่ ดอกไม้สด, ธูป 3 ดอก, เทียนเหลือง 2 เล่ม เพื่อเอาไว้บูชา แต่หากบ้านไหนมีห้องพระ ก็สามารถไปนั่งปฏิบัติธรรมที่ห้องพระได้เลย แต่หากไม่มีห้องพระ ให้หามุมสงบๆนั่ง อาจจะเป็นบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้าน หรือสวนหลังบ้านก็ได้ เมื่อหาสถานที่นั่งปฏิบัติธรรมได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรม แล้วตามด้วยการอาราธนาศีล 8 บทสวดอาราธนาศีล 8 สามารถหาได้จากหนังสือสวดมนต์ หรือเข้ากูเกิ้ลพิมพ์หาบทสวดได้เลย

การสวมใส่ชุดขาวบวชชีพราหมณ์ที่บ้าน ควรจะทำให้เหมือนกับที่วัดทุกอย่าง นอกจากจะสวดอาราธนาศีล 8 แล้วควรถือศีล 8 ด้วย ซึ่งข้อควรปฏิบัติสำหรับการถือศีล 8 มีดังนี้

  1. เว้นจากทำลายชีวิต
  2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
  3. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ เว้นจากการร่วมประเวณี
  4. เว้นจากพูดเท็จ
  5. เว้นจากของเมา สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
  6. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
  7. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
  8. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหรา ฟุ่มเฟือย

ชุดขาว

ไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมที่ไหน หากจิตใจเราสงบ และทำได้อย่างถูกต้อง เราก็ได้บุญไม่แพ้กับการไปปฏิบัติธรรมที่วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมไหนๆเลย

 

 

Related Posts