ชุดขาวถือศีล มีความจำเป็นมากแค่ไหน

ชุดขาวถือศีลในปัจจุบันนั้นมีขายตามท้องตลาดมากมาย มีทั้งที่ผลิตจากผ้าอย่างดีจนถึงผ้าแบบธรรมต่างให้ผู้...

Continue reading