ชุดปฎิบัติธรรม

เหตุใดต้องใส่ชุดขาวไปวัด เพราะอะไร

ชุดขาวไปวัด

การแต่งกายด้วยการใส่ชุดขาวไปวัดนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและสมควรทำเพื่อไม่เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ในวัดที่ไปทำบุญ

ชุดขาวไปวัดในยุคปัจจุบันนั้นจะสังเกตุได้จากผู้คนต่างพากันใส่ชุดขาว หรือใส่ชุดไทยไปวัดเพื่อทำบุญและทำพิธีทางศาสนา แต่ชุดขาวไปที่ใส่กันในปัจจุบันก็มีหลากหลายให้ได้เลือก สามารถสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้เพื่อเป็นความสะดวกรวดเร็วนั่นเอง

เหตุที่ต้องพากันใส่ชุดขาวไปวัดทำบุญนั่นคือ วัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกคนต้องการไปเพื่อทำบุญสะสมบุญหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติมิตรที่ได้ล่วงลับไปแล้ว สถานที่อย่างวัดยังเป็นสถานที่ปลูกฝังความดี คติธรรม ปลูกฝังพระธรรม รู้จักสมาทานศีล ชี้นำความดี ดังนั้นการแต่งกายด้วยชุดขาวนั้นเป็นชุดที่สำคัญมาก และการที่เราแต่งชุดขาวไปวัดยังบ่งบอกถึงความเคารพ การให้เกียรติสถานที่และทำให้สถานที่อย่างวัดมีความสงบสุข ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดถือศีลในเวลาที่จะเข้าวัดทำบุญ แต่สามารถสวมใส่เสื้อผ้าอื่นได้ แต่เน้นการแต่งกายสุภาพ ไม่โป๊ ไม่วาบหวิว เสื้อสีขาวกางเกงผ้าอื่นๆ สีขาวก็สามารถใส่เข้าไปทำบุญได้เหมือนกัน กระโปรงก็สามารถใส่ได้แต่ต้องเลยหัวเข่าลงไป เมื่อรู้ว่าการแต่งกายเข้าวัดควรแต่งอย่างไรดังนั้นก็ควรแต่งให้ถูกกาลเทศะด้วย และยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยอีกด้วย

ในปัจจุบันนั้นชุดขาวไปวัดได้มีความนิยมชมชอบเป็นอย่างมาก เพราะไม่จำเป็นต้องใส่แค่ชุดถือศีล ชุดขาวที่เป็นอย่างอื่นก็ใส่ได้ขอแค่เป็นระเบียบไม่โป๊ นอกจากนี้ชุดที่ใส่เข้าวัดทำบุญนั้นก็สามารถใส่ขุดธรรมหรือชุดที่ใส่แล้วดูสุภาพก็เข้าวัดไปทำบุญได้เช่นกัน เป็นการให้เกียรติความเคารพกับสถานที่ที่ชื่อว่า วัด