ชุดปฎิบัติธรรม

ประโยชน์ของการใส่ชุดปฏิบัติธรรมเข้าวัด

วัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ผู้คนไปวัดเพื่อทำบุญ ถือศีล และอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้นการแต่งกายโดยชุดชุดปฏิบัติธรรมไปวัดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติต่อตัวเอง ผู้คน และสถานที่

ชุดปฏิบัติธรรม

การแต่งชุดปฏิบัติธรรมเข้าวัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จริงอยู่ที่จะแต่งชุดไหนเข้าวัดก็ได้ ขอเพียงให้เรียบร้อยก็พอ

การแต่งชุดฎิบัติธรรมเข้าวัด แน่นอนว่า จะต้องชุดที่สุภาพไม่สั้นไม่โป๊ แต่หากเราแต่งชุดหลากหลายสไตล์ หลากหลายสีสันมา จากที่ความสนใจเราจะมุ่งอยู่กับการถือศีล ทำบุญ ก็อาจเปลี่ยนความสนใจมาที่การแต่งกายแทน เพราะฉะนั้นการแต่งชุดปฏิบัติธรรมเข้าวัด จึงมีความสำคัญมาก

ประโยชน์ของการใส่ชุดปฏิบัติธรรมเข้าวัด

  1. มีความระเบียบเรียบร้อย
  2. ทำให้จิตใจของผู้สวมใส่รู้สึกสงบ, รู้สึกถึงการลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ดี หรืออบายมุขต่างๆ
  3. แสดงถึงความเท่าเทียมกันในสังคม ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น วรรณะ หรืออาชีพ เพราะการสวมใส่ชุดปฏิบัติธรรมแสดงให้เห็นว่าเราได้ละจากกิเลสตัณหา และสิ่งยั่วยุได้หมดแล้ว และแสดงถึงความไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆบนโลกนี้
  4. ทำให้มีความสำรวมระวังยิ่งขึ้น
  5. ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่าย
  6. ทำให้มีบุญได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา
  7. ทำให้เป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูง
  8. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีของไทย ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธควรรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้ไว้ให้สืบต่อไปจนถึงคนรุ่นหลัง
  9. เป็นการให้เกียรติต่อตัวเอง, ผู้คน และสถานที่
  10. ผู้ที่พบเห็นเราใส่ชุดปฏิบัติธรรมทำให้ผู้ที่พบเห็นรู้ได้เลยทันทีว่าเรากำลังจะไปทำบุญ, ถือศีล หรือวิปัสสนากรรมฐานที่วัด หรือสถานที่ปฎิบัติธรรม

Related Posts